Svetski dan borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicama

Danas je Svetski dan borbe protiv nasilja nad seksualnim radnicama.

Obeležavanjem ovog dana se skreće pažnja na zločine počinjene nad seksualnim radnicima širom sveta, kao i potrebu za smanjenjem stigme i diskriminacije prema ovoj vrlo ranjivoj populaciji.

Simbol otpora diskriminaciji i nasilju nad seksualnim radnicama je crveni kišobran.

Položaj osoba koje se bave seks radom u Srbiji veoma je težak. Bavljenje seks radom jedino je prekršajno delo za koje se zahteva zatvorska kazna (Član 16 Zakona o javnom redu i miru). Seks radnice su među najmarginalizovanijim i najnevidljivijim društvenim grupama, izložene diskriminaciji od strane institucija, dela policije koji zloupotrebljava svoju moć, klijenata i anonimnih osoba. Predrasude, društvena stigmatizacija i diskriminacija doprinose održavanju nasilja nad seks radnicama, ali i održavanju indiferentnosti ili odbacivaju od strane zajednica kojima pripadaju, i utiču na to da nasilje i stigma nad seks radnicama/ima budu prihvatljivi.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.