Seksualne radnice

Prema istraživanju koje je sproveo Institut za javno zdravlje Srbije, u saradnji sa Udruženjem PREVENT, procenjuje se je da broj osoba koje seksualne usluge pružaju na ulici u Novom Sadu prelazi 300. Seksualnim radom se najčešće bave mlade žene između 18 do 29 godinа. Najčešće počinju sa seksualnim radom na ulici upravo sa 18 godina… Detaljnije

Svratište za seksualne radnice

Zvaničan naziv projekta je “Svratište za seksualne radnice” (Community – based services for sex workers in Novi Sad). Ovaj projekat je podržala Delegacija Evropske unije kroz konkurs pod nazivom „Support to the social inclusion of the most vulnerable groups, including Roma, through more diversified community – based social services“… Detaljnije

Niz usluga za seksualne radnice

Cilj projekta je da se u Novom Sadu razviju socijalne usluge koje će podržani inkluziju, bolju socijalnu i zdravstvenu podršku seksualnim radnicama. Ovaj cilj se realizuje kroz rad svratišta za seksualne radnice i standardizaciju uluge.

Projektom je omogućen niz usluga za seksualne radnice: psihološko savetovanje i podrška, pomoć socijalnog radnika, pravna pomoć, dobrovoljno poverljivo savetovanje i testiranje na HIV i hepatitis, podela kondoma, praćenje kod lekara, održavanje lične higijene, psihološke i kreativne radionice, zdravstvena zaštita, terenski rad, grupa samopodrške, učenje životnih veština i mnoge druge… Detaljnije o projektu

Prethodni rad Udruženja PREVENT

Udruženje PREVENT sprovodi program rada sa seksualnim radnicama od 2007. godine na teritoriji Vojvodine. Osnova rada sa ovom populacijom zasniva se u preventivnom radu na polju polno prenosivih infekcija i generalnom očuvanju zdravlja seksualnih radnica.

Terenski radnici Udruženja Prevent sanitetskim vozilom obilaze mesta na kojima se seksualne radnice okupljaju. Prilikom rada terenski radnici sprovode dobrovoljno i poverljivo savetovanje i testiranje na HIV i druge polno prenosive infekcije, dele kondome, pružaju informacije vezane za zdravstvene i javne službe, zastupaju korisnice u institucijama zarad ostvarivanja prava seksualnih radnica, kao što su lična dokumenta ili obrazovanje.

Budite u toku

Najnovije vesti

Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.