Međunarodna poseta Udruženju Prevent

U četvrtak, 18. januara, Prevent su posetili Ekatarina Lukicheva, Daniel Wolfe, Julia Greenberg-predstavnici Instituta za otvoreno društvo iz Njujorka, Ekatarine Gejadze – predstavnici/e organizacije Mama Cash, Ganna Dovbakh – izvršna direktorka mreže organizacija za smanjenje štetnosti u Evro-Aziji (EHRA), Marija Toševa – predstavnica mreže za zastupanja prava seksualnih radnica (SWAN) i Raminta Stuikyte- savetnica specijalnog konsultanta Ujedinjenih nacija za HIV. Sa njima je bio i Milutin Milošević, direktor Mreže za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi (DPNSEE).

Radeći u svim delovima sveta, Fondacija za otvoreno društvo stavlja prioritet na zaštitu i poboljšanje života ljudi iz marginalizovanih zajednica.

Predsednik Udruženja Prevent je predstavio stanje u Srbiji nakon povlačenja Globalnog fonda, kada je u pitanju odgovor na HIV u borbi protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

Tokom posete gosti su upoznati sa radom naše organizacije i radom oba svratišta. Poseta je trajala oko 3 sata. U svratištu za seksualne radnice imali su priliku da razgovaraju sa korisnicama – o njihovim problemima i tome šta za njih predstavlja svratište i pomoć stručnjaka i volontera iz Udruženja Prevent.

Dolasku u Novi Sad prethodila je dvodnevna konferencija u Beogradu kojoj je prisustvovao predsednik Udruženja Prevent.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.