“Sloboda prava” u poseti svratištu

sloboda prava

Svratište za seksualne radnice su u četvrtak, 22. juna posetile predstavnice organizacije “Sloboda prava” iz Beograda.

Ova poseta omogućila im je da u prijatnoj atmosferi upoznaju seksualne radnice iz Novog Sada i da razgovaraju o problemima na koje nailaze.

Cilj organizacije “Sloboda prava” je dekriminalizacija seksualnog rada, zagovarajući ukidanje člana 16. Zakona o javnom redu i miru, osnaživanje seksualnih radnica da se aktiviraju na polju zaštite svojih prava i ublažavanju stigme i diskriminacije društva prema seksualnom radu. Deo njihovih aktivnosti u postizanju ovog cilja je i saradnja sa organizacijama civilnog društva koje se bave smanjenjem štete, kao i lokalnim kulturnim centrima i drugim organizacijama i pojedincima koji prepoznaju probleme seksualnog rada. Ovo je prva organizacija seksualnih radnica u Srbiji.

Udruženje Prevent planira dalju saradnju sa ovom organizacijom, naročito u oblasti istraživanja i poboljšanja položaja seksualnih radnica.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.